Get Adobe Flash player

Lovgivning

Lovgivningen der dækker køle- og varmepumper er omfattende.

Der findes et afsnit om lovgivningen i Dansk Køleforenings jubilæumsbog, der blev udgivet i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum - afsnittet kan læses ved at klikke her.

Indretning af køle- og varmepumpeanlæg er som udgangspunkt reguleret af EU-lovgivning.

Anvendelse af køle- og varmepumpeanlæg er som udgangspunkt reguleret af nationale regelsæt i de respektive EU lande. Det er dog sådan, at EU har udgivet forordninger, der regulerer anvendelsen af anlæg med HFC´er og R22 som kølemiddel.

Indretning af køle- og varmepumpeanlæg

Ved indretning af køle- og varmepumpeanlæg skal det overvejes hvilke af de viste direktiver, der er gældende for anlægget:

Som udgangspunkt er alle køle- og varmepumpeanlæg til erhverv omfattet af Maskindirektivet og skal CE-mærkes iht. direktivet. For det meste vil Lavspændingsdirektivet og EMC direktivet også være gældende for anlæggene.

Mindre anlæg er ikke nødvendigvis omfattet af andre af de viste direktiver i oversigten ovenfor.

Når anlæggene vokser i størrelse bliver de over visse grænser omfattet af Trykudstyrsdirektivet.

Hvis anlæggene anvender brandbare kølemidler, er de omfattet af Atex-direktivet.

Anvendelse af køle- og varmepumpeanlæg

Anvendelse af køle- og varmepumpeanlæg er reguleret af EU og danske nationale regler:

 • EF har udsendt forordninger, som regulerer anvendelsen af køleanlæg med visse kølemidler
  - Forordning om HFC kølemidler beskriver autorisation af virksomheder og personer, som
    arbejder med anlæggene - indeholder desuden regler om bl.a. obligatorisk lækagekontrol
    og kontrol af visse reparationer
  - Forordning om R22 som kølemiddel - i forhold til arbejde med køleanlæg med R22 som
    kølemiddel har Miljøstyrelsen valgt at henvise til Arbejdstilsynets regler for firmaer og
    personer -  indeholder desuden regler om bl.a. obligatorisk lækagekontrol og kontrol af
    visse reparationer
 • Arbejdstilsynet har udsendt en bekendtgørelse, som fastlægger vilkår for firmaer og personer ved arbejde køle- og varmepumper "Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om Anvendelse af trykbærende udstyr"
  Se bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk - klik her.
  - Der stilles ikke særlige krav til arbejde med anlæg under 1 kg kølemiddelfyldning
  - Der stilles krav om et årligt lovpligtigt eftersyn af anlæg med over 1 kg kølemiddelfyldning
  - Ved anlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning skal firmaet være certificeret efter
    DS/EN ISO 9001:2008 standarden
  - Ved anlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning stilles der krav til uddannelse af montøren
    Montøren skal være i besiddelse af et kølemontørcertifikat gældende til den aktuelle anlægs-
    type og firmaet skal løbende sikre sig at montøren er kvalificeret til at udføre de opgaver,
    som montøren skal udføre