Get Adobe Flash player

Nyheder fra Dansk Køle- & Varmepumpeforening
Klik på linket ved siden af datoen for at se de respektive nyheder


 

 
3. februar 2021 Oversigten over foreningens bestyrelse er blevet opdateret
27. oktober 2020 Listen med aktiviteter er opdateret - Klik her
17. september 2020 Listen med aktiviteter er opdateret - Klik her
14. marts 2020 Oversigten over foreningens bestyrelse er blevet opdateret efter afholdte generalforsamlinger
14. marts 2020 Listen med aktiviteter er opdateret - Klik her
23. februar 2020 Tilmelding til generalforsamling i Dansk Køleforening er klar - Klik her
3. februar 2020 Tilmelding og temamøde om "Aarhus Skøjtehal- Klik her
23. januar 2020 Tilmelding og information om "Køle- og varmepumpeforum 2020- Klik her
16. januar 2020 Tilmelding ´og information om kursus "Sikkerhedskursus ammoniak og CO2- Klik her
6. oktober 2019 Tilmelding og information om temamøde "Køleanlæg og varmepumper- Klik her
1. september 2019 Tilmelding og information om temamøde "Elektrisk støj, lejestrømme og frekvensomformere- Klik her
8. april 2019 Tilmelding og information om temamøde "Køleanlæg med 5 tons CO2 ækvivalenter fra 2020- Klik her
4. marts 2019 Tilmelding og information om temamøde "Varmepumper og ATES i praksis- Klik her
14. februar 2019 Tilmelding og information om "Køle- og varmepumpeforum 2019- Klik her
11. februar 2019 Tilmelding til generalforsamling i Dansk Køleforening er klar - Klik her
14. januar 2019 Temamøde om "Akustisk støj og kølemiddelsituationen- Klik her
14. oktober 2018 Temamøde om "Industrielle varmepumper- Klik her
7. oktober 2018 Temamøde om "Køling af mælk med Propan som kølemiddel- Klik her
9. september 2018 Sikkerhedskursus om ammoniak og CO2 - Klik her
9. september 2018 Kursus om "ECO Design m.m. hos Teknologisk Institut- Klik her
5. september 2018 Temamøde om "Status på CO2 køleanlæggenes udvikling- Klik her
25. februar 2018 Indkaldelse til generalforsamling er klar samt tilmelding til generalforsamlingen - Klik her
16. december 2017 Sikkerhedskursus hos Falck Safety Services i Esbjerg omkring NH3 og CO2 er klar til tilmelding - Klik her
20. november 2017 Temamøde om projekter på DTU er klar til tilmelding - Klik her
12. november 2017 Temamøde om kølemiddelsituationen er klar til tilmelding - Klik her
28. oktober 2017 Temamøde om Danish Crown slagteri i Holsted er klar til tilmelding - Klik her
28. oktober 2017 Temamødet om fjernkøling i København er blevet flyttet - Klik her
29. maj 2017 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
6. maj 2017 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
3. april 2017 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
3. april 2017 Link materiale om høring vedr. revision af den danske 10 kg regel for HFC-kølemidler
3. april 2017 Link til guidelinen "Køleanlæg med reduceret miljøbelastning"
3. april 2017 Link til Miljøstyrelsens vejledning i ansøgning om dispensationer omkring kølemidler
19. marts 2017 Faggruppernes sammensætning er opdateret efter afholdelse af generalforsamlingerne i 2017 i Dansk Køleforening og IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi - Klik her
19. marts 2017 Bestyrelsens sammensætning er blevet opdateret efter afholdelse af generalforsamlingerne i 2017 i Dansk Køleforening og IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi - Klik her
13. februar 2017 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
4. februar 2017 Der er nu mulighed for tilmelding til Dansk Køleforenings generalforsamling 14. marts 2017 - Klik her
3. februar 2017 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
4. september 2016 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
15. august 2016 Oversigt over aktiviteterne er blevet opdateret og klar til tilmelding til nye aktiviteter - Klik her
1. august 2016 Temamøde "Nye regler for køle- & varmepumpeanlæg" i Kolding er klar til tilmelding
- Klik her
13. juni 2016 Temamøde "Nye regler for køle- & varmepumpeanlæg" i Tåstrup er klar til tilmelding
- Klik her
29. april 2016 Dansk Køle- & Varmepumpeforening afholder mini kurser i forbindelse med El & Teknik 2016 messen i Odense
Nærmere informationer
- Klik her
20. marts 2016 Kurser hos Teknologisk Institut om
"Ecodesign, Energimærkning, BR15 og andre regler for køle- og varmetekniske produkter"
er nu klar til tilmelding
- Klik her
18. marts 2016 Faggruppernes sammensætning er opdateret efter afholdelse af generalforsamlingerne i 2016 i Dansk Køleforening og IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi - Klik her
18. marts 2016 Bestyrelsens sammensætning er blevet opdateret efter afholdelse af generalforsamlingerne i 2016 i Dansk Køleforening og IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi - Klik her
18. marts 2016 Temamøder "Status på lovgivning for køle- & varmepumpeanlæg" i Glyngøre og Odense klar til tilmelding
- Klik her
12. februar 2016 Info om kommende aktiviteter opdateret - temamøder om varmepumpe lovgivning m.m. klar til tilmelding
- Klik her
7. februar 2016 Info om kommende aktiviteter opdateret - Klik her
14. december 2015 Info om kommende aktiviteter opdateret - Klik her
20. september 2015 Info om kommende aktiviteter opdateret - Klik her
1. juni 2015 Info om kommende temamøder opdateret - Klik her
4. maj 2015 Info om kommende temamøder opdateret - Klik her
3. marts 2015 Info om kommende generalforsamlinger og temamøder opdateret - Klik her
7. februar 2015 Info om kommende temamøder opdateret - Klik her
1. februar 2015 Info om kommende temamøder - Klik her
13. januar 2015 Info om temamøde "Kulbrinter som kølemiddel" - Klik her
24. december 2014 Dansk Køle- & Varmepumpeforenings sekretariatschef ønsker alle medlemmer og andre interesserede en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig ser jeg hen til at være med til at få den nye forening til at fungere optimalt i 2015 til glæde for medlemmerne.
24. december 2014 Info om temamøde "CO2 Køleanlæg - fra vugge til grav" - Klik her
24. december 2014 Tilmelding til sikkerhedskursus om ammoniak og CO2 - se informationer og tilmelding - Klik her
5. september 2014 Info om temamøde om kulbrinter som kølemiddel - Klik her
1. juni 2014 Tilmelding til sikkerhedskursus om ammoniak og CO2 - se informationer og tilmelding - Klik her
8. maj 2014 Teksten om anvendelse af R22 efter 1. januar 2015 er blevet opdateret i forbindelse med undersøgelsen om R22 anlæg i Danmark - det drejer sig om en præcisering af, at der godt må skiftes komponenter i et R22 anlæg, hvis det ikke er nødvendigt at aftappe kølemidlet f.eks. ved at flytte kølemidlet til receiveren under udskiftning af anlægsdele andre steder i køleanlægget.
Klik her
12. april 2014 Info om temamøde om lovgivning for køle- og varmepumpeanlæg - Klik her
29. marts 2014 Resultatet af Dansk Køleforenings undersøgelse om R22 anlæg i Danmark er nu talt sammen - Klik her
24. februar 2014 Info om fællesrejse til Chillventa messen i Tyskland - Klik her
8. februar 2014 Nyt udbudt IDA Køle- og Varmepumpe Teknologi arrangement - Klik her
13. januar 2014 Dato for foreningens 2014 generalforsamling er fastlagt - Klik her
1. december 2013 Det lykkedes ikke EU at blive færdig med revisionen af EF-F-gasforordningen om HFC kølemidlerne. Nu må forhandlingerne sandsynligvis fortsætte ind i december 2013 og januar 2014. Det vil så vise sig om revisionen bliver vedtaget inden EU-parlamentsvalget i 2014.
3. november 2013 Information om to møder om vandkølekredse den 9. og 11. december 2013 er lagt ud på siden med "Aktiviteter" - Klik her
22. oktober 2013 Information vedr. temamøde om fjernkøling og energibesparelser den 4. december 2013 er nu lagt ud under "Aktiviteter" og der er åben for tilmeldinger - Klik her
16. oktober 2013 Tilmeldingsfristen til sikkerhedskursus er forlænget til 21. oktober 2013 - Klik her
Informationer om deltagelse i maskinmestrenes erhvervskonference Ajour er lagt på siden med aktiviteter
15. oktober 2013 Aktivitetskalenderen er blevet opdateret med information om Danfoss Road Show
2. oktober 2013 Aktivitetsoversigten er blevet opdateret med flytning af temamødet om fjernkøling i København - Klik her
Aktivitetskalenderen er desuden opdateret med advisering om mulig deltagelse i Erhvervskonferencen Ajour november 2013.
25. september 2013 Aktivitetsoversigten er blevet opdateret med flytning af temamødet om fjernkøling i København - Klik her
12. september 2013 Invitation til temamøde om Danish Crown kreaturslagteri i Holsted
10. august 2013 Afsnittet om CoolEnergy.dk er blevet opdateret
9. august 2013 Pressemeddelelse om CoolEnergy.dk i 2014
1. juli 2013 Nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet

 

aktivitet