Get Adobe Flash player

Nyheder fra Dansk Køleforening


1. juli 2013 trådte der en række nye bekendtgørelser i kraft samtidig med, at forgængerne blev ophævet:

Trykudstyrsdirektivet:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 ”Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr”.
                           Erstattes pr. 1. juli 2013 af:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af trykbærende udstyr.

Maskindirektivet:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretningen af tekniske hjælpemidler.

                           Erstattes delvist pr. 1. juli 2013 af:
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner.
                           Kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 er fortsat gældende efter 1. juli 2013.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet).

                           Ophæves pr. 1. juli 2013.

ATEX indretningsdirektivet:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af udstyr til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

                           Erstattes pr. 1. juli 2013 af:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære.

Om elevatorindretning:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 678 af 27. juni 2008 ”Indretning af elevatorer”.

                           Erstattes pr. 1. juli 2013 af:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af elevatorer.

En hurtig gennemgang viser, at den eneste ændring i bekendtgørelserne er, at der er skrevet et nyt afsnit ind i bekendtgørelserne om, hvordan bemyndigede organer udpeges. Dette har tidligere været beskrevet i en særlig bekendtgørelse om dette - denne særlige bekendtgørelse er ophævet pr. 1. juli 2013.


Tilbage til nyheder