Get Adobe Flash player

Dansk Køle- & Varmepumpeforening er en overbygning på Dansk Køleforening og IDA Køle- og Varmepumpe Teknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik). 

 

IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi (IDA KVT) er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

Medlemmer af IDA, kan være medlem af det fagtekniske selskab IDA KVT, som har stor bredde inden for køle- og varmepumpeteknik.

   

Dansk Køleforening er en fagteknisk forening, hvis formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige anvendelses­områder. 

Foreningen henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for køleteknik og beslægtede teknologier.

Dansk Køle- & Varmepumpeforening er en fagteknisk forening, hvis formål er at fremme kendskabet til køle- varmepumpeanlæg på alle de forskellige anvendelses­områder. 

Foreningen henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for køle- og varmepumpeteknik samt  med beslægtede teknologier.

Det er foreningens formål at udbrede kendskab til og fremme af den tekniske og videnskabelige udvikling inden for køle- og varmepumpeteknik og tilgrænsende områder såsom installationsteknik, miljø, energiteknik.

Formålet realiseres gennem:

  • Kurser, konferencer, foredrag, udstillinger, studierejser samt tekniske og andre relevante diskussioner
  • Medlemsinformation
  • Initiering og gennemførelse af projekter af interesse for medlemmerne
  • Samarbejde med og deltagelse i danske og udenlandske organisationer og videncentre inden for foreningens fagområde
  • Udadvendt informationsvirksomhed med henblik på at præge samfundsudviklingen inden for foreningens fagområde