Dansk Køleforening....

blev stiftet den 30. november 1911 og formålet med foreningen er iht. vedtægterne:

"Dansk Køleforenings formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige områder."

Dansk Køleforening ledes af en bestyrelse på 7 personer. 


Som medlemmer kan optages følgende grupper:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske
 2. Firmaer
 3. Koncerner
 4. Offentlige institutioner
 5. Æresmedlemmer

Desuden optages studerende som medlemmer af foreningen. Studerende med interesse for køleteknik optages uden betaling af kontingent i deres studieperiode.


Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. følgende til fordel for medlemmerne:

 • Orienterer om lovgivning inden for køle- og varmepumpeteknik via temamøder med aktuelle emner
 • Afholder kurser om køle- og varmepumpeanlæg
 • Arrangerer virksomhedsbesøgmed fokus på køle- og varmepumpeanlæg og deres anvendelse
 • Udsender fagtidsskriftet KULDE og VARMEPUMPER til medlemmerne 6 gange om året
 • Arrangerer eventen CoolEnergy.dk i samarbejde med:
  - IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik)
  - Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening
  - Maskinmestrenes Forening
  - U
  dstillerne
 • Arrangerer fagtekniske rejser til messer og konferencer i udlandet
 • Samarbejder med Nordens øvrige køleforeninger i Finland, Sverige, Norge og Island
 • Samarbejder med offentlige myndigheder og institutionerKontingent
Årligt kontingent for

 • Personlige medlemmer betaler 781,25 kr
 • Firmamedlemmer betaler 3.750,00 kr
 • Koncernmedlemmer betaler 9.375,00 kr
 • Pensionister betaler 390,62 kr
 • Studerende betaler 390,62 kr
 • Studerende med interesse for køleteknik betaler 0,00 kr.

Alle satser er inklusive moms da kontingenter ifølge afgørelse fra SKAT ikke er momsfri.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales der ½ kontingent for resten af året.

Du kan kontakte foreningen via mail eller telefon som anført nederst på hjemmesiden.